סרטון מרכזי זהות - איגוד S.O.G SHABBAT PRESENTATION AFTERNOON 1 day ago   04:29

Share
כתום בניית אתרים

Comments 0 Comments

Add Reply

S.O.G SHABBAT PRESENTATION AFTERNOON סרטון מרכזי זהות - איגוד 1 day ago   00:00

Share
Every Saturday which is the 7th day is the Sabbath, Commanded by
G-D to keep the Sabbath day (EXODUS 20 VERSE 8-11) We SH'MA YISRAEL a Hebrew Israelite Congregation hold services which include Prayer, Singing and Teachings of the TORAH. NO WORK IS DONE ON THIS DAY

********* Please be advised that, ANY DONATIONS SENT TO or through shmayisrael.com is not received by this Animationcongregation********

if you do wish to donate to THIS congregation please send donations to 297 saratoga ave,brooklyn,ny,11233 or via PAYPAL on our Facebook page

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr...

https://www.facebook.com/shmayisraelhic2