Geotube® Lagoon Cleanout: Municipality Steep slippery slope for a dozer 2 days ago   02:34

Share
BishopWater
In August of 2009, Bishop Water Technologies in partnership with Geo-Dredging and Dewatering Solutions Inc completed a project to de-sludge one of the lagoon cells in the Municipality of Arran Elderslie using the Geotube® technology.

Comments 1 Comments

Công nghệ Vật liệu mới 0977514584
Teinco là đại diện độc quyền thương hiệu Geotube của hãng Tencate Hà Lan
Cung cấp giải pháp thiết kế, thương mại và thi công trọn gói ống địa kỹ thuật cho khách hàng
Thanh toán trong vòng 30 ngày sau khi giao hàng
Chi tiết liên hệ: 0977.514.584
Add Reply

Steep slippery slope for a dozer Geotube® Lagoon Cleanout: Municipality 2 days ago   10:24

Share
A LGP D6 and a kobelco 170 tracking up the hill after a night of heavy rain