ALUMAT חברת ג.ל.ש אופז Blik in de geschiedenis van Alumat rond 1 day ago   00:31

Share
כתום בניית אתרים
חברת ג.ל.ש אופז פועלת בשנים האחרונות לקידום וליישום שיטות בניה וחיפוי מתקדמות המתבססות על "חזיתות מאווררות" וחומרים ייחודיים, המתמקדים במיוחד בשמירה על איכות הסביבה, שימור אנרגיה ו"בנייה ירוקה". החברה נעזרת בשירותיו של המומחה הבינלאומי לחיפוי חזיתות בנינים, מר סטיפן לינד מגרמניה.

Comments 0 Comments

Add Reply

Blik in de geschiedenis van Alumat rond ALUMAT חברת ג.ל.ש אופז 1 day ago   09:23

Share
www.alumatzeeman.nl
www.facebook.com/alumatzeeman
www.twitter.com/alumatzeeman
www.gplus.to/alumatzeeman