מדרשת חיבור - טבריה דודו אלהרר - לכבוד החנוכה 2 days ago   02:53

Share
כתום בניית אתרים

Comments 0 Comments

Add Reply

דודו אלהרר - לכבוד החנוכה מדרשת חיבור - טבריה 2 days ago   01:27

Share
משירי חג החנוכה
מילים: חיים נחמן ביאליק

לי אבי הדליק נרות
ושמש לו אבוקה.
יודעים אתם לכבוד מה?
יודעים אתם לכבוד מה?
יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה.

לי אימי נתנה לביבה
לביבה חמה, מתוקה.
יודעים אתם לכבוד מה?
יודעים אתם לכבוד מה?
יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה.

לי דודי נתן סביבון
סביבון עופרת יצוקה.
יודעים אתם לכבוד מה?
יודעים אתם לכבוד מה?
יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה!