חברת ג.ל.ש אופז מציגה Concrete Building Construction Without 1 day ago   01:16

Share
כתום בניית אתרים
Keil -- לכסות טפח ולגלות טפחיים
הפטנט העולמי הבלעדי לעיגון הסמוי בגב חומרי החיפוי של "החזיתות המאווררות"

חברת ג.ל.ש אופז פועלת בשנים האחרונות לקידום וליישום שיטות בניה וחיפוי מתקדמות המתבססות על "חזיתות מאווררות" וחומרים ייחודיים, המתמקדים במיוחד בשמירה על איכות הסביבה, שימור אנרגיה ו"בנייה ירוקה". החברה נעזרת בשירותיו של המומחה הבינלאומי לחיפוי חזיתות בנינים, מר סטיפן לינד מגרמניה.

Comments 1 Comments

nzq100
simply great idea thanks
Add Reply

Concrete Building Construction Without חברת ג.ל.ש אופז מציגה 1 day ago   02:33

Share
Ames® Blue Max®: https://www.amesresearch.com/product/blue-max-liquid-rubber-waterproof-sealant/
As a demonstration of alternative building techniques, Ames Research Laboratories, Inc. constructed a concrete block building without the aid of mortar. The only adhesive used was Ames® Blue Max®, an industrial strength waterproof coating that also has great adhesive capabilities and is easy to apply as the movie demonstrates. Blue Max® was developed as a flexible, impervious waterproof coating but its strength and adhesion is so powerful it can also be used to construct a concrete building. We laid a concrete foundation then coated the tops and bottoms of cinder block with Blue Max®. As we laid the blocks we also painted their seams with Blue Max®. We used ONLY Blue Max® to glue together a 10 foot high cinder block building. No nails, no mortar just Blue Max®.

For toll free technical help or locating a store near you call 888-345-0809
Visit: https://www.amesresearch.com
Email: ProductServices@amesresearch.com
Facebook: https://www.facebook.com/amesresearch