"Ribari" na palubi ladje Kapetan Vinko Coce - 2 sata najboljih 1 day ago   04:38

Share
Iztok Conic
Prije jutra ribari se bude,
More zna njih, more zna te ljude
Prije jutra u zoru
S galebima na moru
Na poštama sunce čekaju

Svako jutro parangale dižu,
Vižitaju i vršu i mrižu,
A galebi čekaju
Da i njima ča daju
U ribare oni viruju

Noć je mirna vali spavaju
Pod svitlom se ribe skupljaju
Špurtilon I ostima
Dobit će po kostima
Kad se smire kad se pridaju

U dubini mriže parangali,
Na pučini bile se sinjali,
Tiho kraju veslaju,
Malu barku guraju,
A ribara ruke izdaju

Prije jutra umoran
Ribar čeka novi dan
Dok svi ljudi spavaju
Galebi se karaju

Before morning fishermen to be,
The sea knows them, sea knows these people
Before morning at dawn
The Seagull at sea
At post sun waiting

Every morning, long lines rise,
Rounds and thus performing and nest,
A gulls waiting
Yes and give them cha
The fishermen they trow

The night was quiet cove sleep
Under svitlom the fish gather
Špurtilon I tridents
They'll get the costume
When you calm down when you attach

In the depths of longline nets,
On the high seas were the Sinjali,
Quiet end of the row,
Small boat pushed,
A fisherman arms issue

Before the morning tired
The fisherman waiting for a new day
While all people sleep
Gulls are arguing.....

Comments 0 Comments

Add Reply

Vinko Coce - 2 sata najboljih "Ribari" na palubi ladje Kapetan 1 day ago   1:54:14

Share
najbolje pisme trogirskog slavuja ča bi rekli po naški

- Marela (klapa Trogir) 00:00
- Plovila mala barka 03:56
- Siti se kad ostariš 07:30
- Tri san ti dana 10:10
- Ane, jel te baca 14:30
- Da je meni s tobom kroz pasike 17:32
- Dalmacijo, sve ti cvitalo 20:38
- Dalmatinac 24:13
- Dalmatinko srno oko moje 26:37
- Hej, živote moj 29:55
- Izliči mi dušu pismom 32:56
- Kapetan tribali bi doma 36:35
- Ljubav je ka i cvit 41:30
- Mama, adio 45:10
- Mirno spavaj ružo moja 49:05
- Ribari 52:56
- Serenada Trogiru 57:55
- Sićaš li se di je Lungo Mare 1:00:48
- Srce moje nemoj zaplakati 1:04:55
- Srce ti je stina 1:08:18
- Svaka ti vridi stari moj 1:11:38
- More li 1:15:35
- Sto mandolina (ft. Zorica Kondža) 1:19:20
- Najdraže moje (isto Zora) 1:22:45
- Nek ti sunce zlati 1:27:00
- Dalmacijo ja sam tvoje sime 1:31:42
- Neka zapiva moja Dalmacija 1:36:12
- Kora kruha u vinu 1:39:53
- Sve ti dajem za lipotu 1:42:57
- Pjesmom te ljubim 1:46:05
- Dalmacija, more ja i ti 1:50:20